POPsCOOL

Wij zijn blij om ook dit jaar weer te verwelkomen: POPsCOOL Twente!

POPsCOOL Twente is een docentencollectief met super leuke muzieklessen en de coolste docenten. Dit collectief is meer dan alleen een instituut waarbij er muziekles gegeven wordt. Het is een ontmoetingsplek voor de jeugd die daar behoefte aan heeft. Ze organiseren verschillende projecten waaraan leerlingen die daarin geïnteresseerd zijn, kunnen deelnemen.
 
De belangrijkste doelstelling is dat de leerling plezier beleeft aan het muziek maken. De docenten die bij POPsCOOL lesgeven zijn zeer gepassioneerd en willen de leerling graag stimuleren om samen in een band of groep te spelen.
 
De resultaten zijn op zondag 17 september 2023 te zien bij het Straatfestival Delden. Het podium waar POPsCOOL optreedt is te vinden bij De Zwaan.

Kees Hof