Stichting De Houtmaat

De doelstelling van Stichting De Houtmaat is:
– Het scheppen en in stand houden van en verlenen van financiële steun aan vormings-en recreatiemogelijkheden voor de jeugd in en buiten Hengelo (Overijssel).
– Het verlenen van financiële steun aan andere projecten ten behoeve van de jeugd al dan niet in Hengelo (Ov).
– Het verlenen van financiële steun aan culturele en maatschappelijke doelen in Twente.

https://www.twentsefondsen.nl/fonds/stichting-de-houtmaat/